czwartek, 18 marca 2010

Kradniemy każdą sztukę

Na powstanie Grupy Bandy złożyło się kilka czynników: wystawy w różnych instytucjach, aktualne wydarzenia w sztuce polskiej, napisy na murach, myślenie twórcze.
Celem Grupy Bandy jest kolekcjonowanie dzieł sztuki, dokumentowanie ich, przechowywanie, a w dalszej perspektywie - organizowanie wystaw i promowanie sztuki powstającej teraz.

A zaczęło się odInicjatywa ta ma dziać się za naszym pośrednictwem, ale powodem i celem jest twórczość artystów, których prace ukradła Grupa Banda.

Życzymy dobrej współpracy,
Anc i Kuba.